در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ابزار های برقی

فرز انگشتی GD0600 ماکیتا

 16,900,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ابزار های برقی

مینی فرز 9555HN ماکیتا

 1,680,000
در انبار موجود نمی باشد

ابزار های برقی

مینی فرز 9557HNG ماکیتا

 22,000,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
 45,000,000 65,000,000