گرد بر و مته های گازور

گرد بر الماسه رونیکس

 1,500,000 2,900,000