گرد بر و مته های گازور

گرد بر الماسه رونیکس

 990,000 2,100,000